• tel: +420 604 767 793 tel: +420 558 330 050
  • hotel-kozubova@seznam.cz
Navštivte FB - Horský Hotel Kozubova